Reglera ditt nervsystem med Safe and Sound Protocol (SSP)

stimulera vagusnerven
Safe and Sound Protocol är ett kraftfullt redskap för att aktivera ditt parasympatiska nervsystem genom filtrerad musik/ ”trygga frekvenser”.

Safe and Sound Protocol är en behandling för att aktivera och stimulera vagusnerven via hörselnerven. Behandlingen är lämplig för dig som varit med om trauma, lider av ljudkänslighet, magbesvär, sömnproblem, kronisk smärta eller sociala och känslomässiga svårigheter. Vagusnerven kopplar samman kropp och sinne, en fundamental grund för att vi ska må bra i både kropp och själ.

Vad är vagusnerven?

Så, vad är vagusnerven? Vagusnerven kan ses som länken mellan kroppen och vårt psykiska jag. Professor Stephan Porges som forskat mycket om vagusnerven kallar den “the nerve of love”. Vagusnerven stimuleras i samspel med andra människor och möjliggör samspel med andra när vi har en reglerad kropp. Vagusnerven är aktiverad när vi känner medkänsla och empati gentemot oss själva och andra. Det finns också forskning som visar att en stark aktivering av vagusnerven gör oss mer altruistiska.

Från hjärnan till alla organ och nerver

Vagusnerven är den längsta kranialnerven i kroppen. Den vandrar genom hela kroppen och sköter information från kroppen till hjärnan (80%) och även från hjärnan till kroppen (20%). Den utgår från hjärnstammen och utgör två grenar; Den ventrala grenen (den evolutionärt nya grenen) samspelar med nerverna i ansiktet, ögonen, svalget, innerörat, nacken och hjärtat. Musklerna runt ögonen, innerörats muskler och stämbanden aktiveras för att skicka signaler om kontakt och trygghet – allt för att vi ska kunna kommunicera och engagera oss med vår omgivning, främst för samspel och mat.

Den dorsala grenen (den evolutionärt äldsta delen) förbinder alla inre organ nedanför diafragman (utom binjurarna). Till vardags smälter den vår mat men vid livsfara, som idag ofta är kopplat till stress och trauman, stänger den ned viktiga funktioner för att spara energi. När vi är i detta tillstånd av autonom reglering så sker motsatsen till att söka mänsklig kontakt. Musklerna runt ögonen blir inaktiva och rösten flack då stämbanden minskar tonus som försvårar socialt samspel. Till och med hörseln påverkas och på grund av förändrad tonus i mellanörats muskler, har vi lättare för att höra fara än än mänskliga röster.

Aktivera och stimulera vagusnerven – så går det till

Det går att stimulera vagusnerven på flera sätt. Det sker exempelvis när vi sjunger, yogar, mediterar, andas djupa andetag och spelar blåsinstrument. Att ha kontakt med naturen, djur eller människor omkring oss är andra sätt att aktivera vagusnerven på. Ett tredje sätt är att via hörselnerven och mellanörats muskler öva upp förmågan att tolka in trygghet hos andra genom röstens tonläge.

Med en hög vaguston, en aktiv och stimulerad vagusnerv, motverkas kroppens sympatiska nervsystem och kroppen kan fokusera på återuppbyggnad och läkning. Du känner dig lugnare, kan reglera dina känslor bättre och kroppen fungerar optimalt. Med en optimalt fungerande kropp menas en kropp i balans som kan anpassa sig efter omgivningens krav och återvända till ett parasympatiskt läge.

Safe and Sound Protocol – ljudterapi för att reglera ditt nervsystem

Safe and Sound protocol (SSP) är ett kraftfullt redskap för att stimulera hörselnerven och mellanörats muskler som i sin tur har kontakt med vagusnerven. Metoden passar dig som har varit med om trauma, har ljudkänslighet, magbesvär, sömnproblem, kronisk smärta samt sociala och känslomässiga svårigheter.

Ett trauma definieras av “för mycket för snart, för mycket under lång tid, eller för lite under lång tid”. Om vi en gång varit med om detta kan kroppen sitta fast i mönster av att vilja skydda sig.

Resultat av att aktivera vagusnerven

När vi aktiverar och stimulerar vagusnerven genom Safe and Sound Protocol kan nervsystemet återställas så att det inte fastnar i skyddsläge. En aktiverad vagusnerv gör att kroppen går in i homeostas (jämvikt) och kroppens självläkande förmåga tar vid. När kroppen är trygg har hjärnan lättare att lära sig nya saker och en bättre kognitiv förmåga generellt, att reglera känslor, bättre motståndskraft mot stress samt möjliggör en bättre kontakt med andra människor.

Safe and Sound Protocol kan hjälpa andra terapiformer som KBT behandling att fungera mer effektfullt. När både våra fysiska och psykiska delar är reglerade kan vi lättare engagera oss i världen omkring oss på ett mer balanserat sätt.

Studier & teorierna bakom Safe and sound Protocol

Du kan läsa mer om ljudterapin jag behandlar med på whatistheSSP.com , integratedlistening.com eller min sida om Polyvagal teori.

Här finns exempel på vetenskapliga artiklar om Safe and Sound Protocol:

safe and sound protocol