Samtalsterapi | KBT | Behandling mot depression

Jag erbjuder individuell samtalsterapi på Östermalm i Stockholm och på distans. På min psykoterapimottagning arbetar jag utifrån följande metoder:

 • kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • schematerapi
 • acceptance and commitment therapy (ACT)
 • compassionfokuserad terapi (CFT)
 • polyvagal terapi
 • ljudterapi

Du kan få hjälp med följande problem och behandlingar hos mig:

 • Behandling mot depression
 • Krisbehandling vid en tillfällig eller långvarig kris
 • Behandling mot ångest och oro
 • Generell ångestbehandling
 • Relationsproblem
 • Samtalsterapi mot stress, sömnproblem, utmattning, sjukdom, sorg eller smärta med mera.

Hur går behandlingen i samtalsterapi till?

På mottagningen på Östermalm i Stockholm anpassar jag samtalsterapin efter din problematik och målsättning. Det finns olika terapeutiska metoder och arbetssätt som integreras för att passa dig på bästa sätt, vare sig det handlar om exempelvis krisbehandling eller behandling mot depression. För samtalsterapi tillämpar jag främst schematerapi och KBT. Ibland kan det vara bra att förstå varifrån besvären kommer och vi samtalar mer om din uppväxt och ser vad det är som format dig till idag. Ibland är det bättre att bara få sätta ord på det du är med om och de känslor du har. Ett annat alternativ kan vara att få hjälp att se sin situation ur andra perspektiv för att komma vidare.

Jag använder både kognitiva och beteendemässiga redskap för generell ångestbehandling och depressionsbehandling. Men om det är lämpligt kan vi också kombinera det med en mer kroppsfokuserad inriktning. När kroppen och nervsystemet är lugnt och balanserat känner vi oss känslomässigt reglerade och mår bättre

Varmt välkommen till min psykoterapimottagning på Östermalm i centrala Stockholm för behandling mot bland annat ångest och oro genom samtalsterapi. På mottagningen arbetar vi tillsammans med bland annat KBT och schematerapi för att du ska få hjälp framåt. Jag erbjuder även samtalsterapi på distans om du önskar.

Läs gärna här för att se hur kroppen kan hjälpa dig att känna dig lugn:

The Anatomy of Calm, by Stephen Porges

samtalsterapi östermalm