Polyvagal terapi

Polyvagal terapi mot ett stressat nervsystem

Inom polyvagal terapi arbetar vi för att förändra ett dysreglerat nervsystem. Vi arbetar tillsammans med att kartlägga hur just ditt nervsystem fungerar och ser över var på den autonoma stegen ditt nervsystem oftast befinner sig. Vanliga besvär är ett överaktivt nervsystem eller ett nervsystem som fastnat i ett överlevnadsläge. Vad kan göra dig mer trygg och vad är det som triggar ditt nervsystem?

Genom att förstå att nervsystemet arbetar för att skydda oss kan vi lättare se på oss själva med förståelse och självkärlek . När vi lyfter fram våra reaktioner i ljuset, i medvetandet, kan vi jobba för att öka tryggheten i våra liv.

För att tona om ett dysreglerat nervsystem använder vi de sinnen som fungerar bäst för dig – bild, rörelse eller musik. Läs mer om behandlingen mot ett dysreglerat nervsystem, som kallas Safe and Sound Protocol.

Jag är utbildad av Deb Dana och Polyvagalinstitute. Vill du veta mer om teorin bakom behandlingen mot ett stressat nervsystem rekommenderar jag att läsa om Polyvagal Teori.

polyvagal terapi