Polyvagal terapi

Polyvagal terapi mot ett stressat nervsystem

Inom polyvagal terapi arbetar vi mot ett stressat nervsystem. Vi arbetar tillsammans med att kartlägga hur just ditt nervsystem fungerar och ser över var på den autonoma stegen ditt nervsystem oftast befinner sig. Vanliga besvär är ett överaktivt eller känsligt nervsystem. Vad kan göra dig mer trygg och vad är det som gör att du får ett överaktivt nervsystem?

Ett stressat nervsystem kan enligt polyvagal teori tonas om genom att vi kommer bort från vår historia. Genom att se annorlunda på vår beskrivning av oss själv som dåliga för att nervsystemet beter sig på ett visst sätt, kan vi lättare se på oss själva med förståelse och självkärlek. När vi lyfter fram våra reaktioner i ljuset, i medvetandet, kan vi lättare tona om och behandla ett stressat nervsystem. 

För att tona om ett överaktivt nervsystem använder vi de sinnen som fungerar bäst för dig – bild, rörelse eller musik. Polyvagal terapi fungerar mot både ett överaktivt och känsligt nervsystem. Läs mer om behandlingen mot ett stressat nervsystem, som kallas Safe and Sound Protocol.

Jag är utbildad av Deb Dana och Polyvagalinstitute. Vill du veta mer om teorin bakom behandlingen mot ett stressat nervsystem rekommenderar jag att läsa om Polyvagal Teori.

polyvagal terapi