Helena Ödling | Psykoterapeut

Jag heter Helena Ödling och är utbildad samtalsterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (grundutbildning i psykoterapi, steg 1 samt går nu steg 2. Jag är även utbildad legitimerad sjukgymnast med inriktning mot stress och smärta. Jag är intresserad av en holistisk syn på människan där vi tillsammans utforskar vad du behöver hjälp med och vilken typ av behandling som passar dig. 

Jag har erfarenhet av att arbeta både inom landstinget och inom privat sektor inom dessa områden. 

Jag är även utbildad medicinsk yogainstruktör och om det passar dig så kan vi använda redskap från yogans värld för att t ex lugna och trygga dig. 

Du hittar följande tjänster hos mig på min mottagning och på distans:

Helena Ödling